Total Circulair Farm Concept

Total Circulair Farm Concept - spoelsysteem

Bij Meulendijks Varkensbedrijf B.V. konden de deelnemers in de praktijk kennismaken met het Total Circulair Farm Concept, een innovatief spoelsysteem. William Meulendijks gaf een rondleiding.

Hoe werkt het?
In een afgesloten systeem worden mestputten actief gevuld met geurloos water uit mestbewerking om zo de vorming van emissies te voorkomen. Vervolgens wordt de mest gescheiden door een Decanter, die speciaal is ontworpen om fosfaat af te voeren in de dikke fractie terwijl stikstof behouden blijft. Met behulp van biologische mestbewerking wordt het nitrificatie- en denitrificatieproces geactiveerd om stikstof in de mest om te zetten naar onschadelijk stikstofgas. Enkele voordelen van dit concept:

• Emissiereductiepotentieel: ca. 85 % ammoniakreductie
• Extra voordelen: Beter stalklimaat voor mens en dier wat zich terugbetaalt in betere technische resultaten en meer werkplezier en sociale acceptatie. 
• Feedback van de veehouders: varkenshouders gaven na de uitleg en demo van de techniek aan dat ze het systeem makkelijk toepasbaar zien in hun eigen stal en dat het betaalbaar is. 

Aandachtspunt
Het is belangrijk om rekening te houden met de afmetingen van de spoelgoot, zodat alle mest weggespoeld kan worden. 

Tweede ‘Tour de Boer’ op 12 maart
Het Veng-systeem en het VeDoWS stalsysteem zijn andere voorbeelden van technieken voor ammoniakreductie. Tijdens de tweede ‘Tour de Boer’ bezoeken we twee varkensstallen in West-Vlaanderen, waar we de werking van deze systemen zullen demonstreren en toelichten. 

• Het Veng-systeem werkt met verwarmde biggennesten waardoor de staltemperatuur aanzienlijk daalt. Dit leidt tot minder emissie. Er zijn ook losloopkraamhokken aanwezig op het bedrijf van Rik Bogaert.
VeDoWS is een stalsysteem voor mestscheiding via een mest- en giergoot met mestschraper.

Project RAMBO
‘Tour de Boer’ is een initiatief van het project ‘RAMBO’ dat maatregelen en technieken wil ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om zelf hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn worden bekeken.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen unserer Spezialisten.

Rufen Sie uns einfach an +31(0)10 4365755 oder schicken Sie uns eine E-Mail info@poortershaven.nl

POORTERSHAVEN MINERALS
Teil von Poortershaven Industriële Mineralen BV