Samen met veehouders op tour

Ammoniakreducerende staltechnieken ontdekken 

De nood aan innovatieve maatregelen voor het inperken van ammoniak- en methaanemissies is hoog. Met het project ‘RAMBO’ willen we snel haalbare oplossingen aanreiken. In een eerste ‘Tour de Boer’ namen we veehouders mee naar twee varkensstallen om hen te laten kennismaken met de technieken dagontmesting en het Total Circulair Farm Concept, een spoelsysteem voor mestputten.

Op dinsdag 6 februari vond de eerste editie van ‘Tour de Boer’ plaats. Met een groep veehouders uit Brabant, Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen gingen we langs bij de Hoeve Innovatie en bij Meulendijks Varkensbedrijf B.V. om systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking te zien. Vooral de dagontmestingstechniek werd positief onthaald. Elke deelnemer gaf in de evaluatie aan dat ze overwegen om deze techniek toe te passen op hun eigen veebedrijf.

Dagontmesting 
In de ‘Stal van de Toekomst’ deelde veehouder Hans Verhoeven zijn gebruikservaring met dagontmesting. Dit is een computergestuurd systeem om dagelijks alle mest onder de dieren te verwijderen. 

Hoe werkt het?
Van nature heeft het varken een bewust mestgedrag. Door het hok goed in te richten zal het varken gebruik maken van de ingerichte mestplek. En via een vaste en stabiele voersamenstelling kan je de mestconsistentie optimaal houden. Via dagontmesting is er minder hokbevuiling, wat leidt tot minder emissies. Voordelen

• Emissiereductiepotentieel: tussen de 60 en 85% ammoniakreductie en 90% methaanreductie

• Extra voordelen: Gezondere lucht bij de dieren verhoogt het welzijn en de gezondheid van de dieren. Dit resulteert dan weer in hogere groei, minder slachtafwijkingen, geen antibioticumgebruik en minder vaccinaties. 

Feedback van de veehouders: varkenshouders gaven na de uitleg en demo van de techniek aan dat ze het systeem overwegen omdat het emissiereductiepotentieel groot is, er nog bijkomende voordelen zijn en het systeem makkelijk toepasbaar is in hun eigen stal.

Aandachtspunt
Het is belangrijk om rekening te houden met de afmetingen van de spoelgoot, zodat alle mest weggespoeld kan worden. De afmetingen zijn afhankelijk van de huidige situatie in de stal. Door dagontmesting blijft de meeste methaan nog in de mest zitten, waardoor een combinatie met vergisting voordelig is.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Bel +31(0)10 4365755 of mail info@poortershaven.nl

POORTERSHAVEN MINERALS
Onderdeel van Poortershaven Industriële Mineralen BV