RAMBO

RAMBO staat voor Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen. Het project wil maatregelen en technieken ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management.

Ammoniakuitstoot maakt een belangrijk aandeel uit van de luchtverontreiniging. Varkens- en pluimveehouders in de grensregio krijgen in de komende jaren een zeer strenge emissienorm opgelegd met betrekking tot ammoniakuitstoot. Dit stelt de veehouderij voor een grote uitdaging. Het project RAMBO zoekt innovatieve maatregelen en technieken die varkens- en pluimveeveehouders in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. 

Het project is gericht op het ondersteunen van veehouders met traditionele, of niet-ammoniakemissie-arme stallen, bij de implementatie van de opgelegde maatregelen. Bepaalde technieken zullen ook interessant zijn om aanvullend toe te passen in ammoniakemissie-arme stallen.

RAMBO heeft twee invalshoeken


1. Opzet van test - & demolocaties voor het opvolgen van ammoniakemissie en onderzoek naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat, management en andere emissies zoals geur en methaan. 

Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn worden bekeken. Verschillende test- en demolocaties in de grensregio worden opengesteld als voorbeeldbedrijven die inspiratie bieden aan anderen.

2. Landbouwers maximaal betrekken om er zeker van te zijn dat de onderzochte oplossingen haalbaar zijn. RAMBO zal de beste technieken delen en veehouders de juiste kennis en tools te bieden om zelf ammoniak te reduceren. 

Het project voorziet verschillende workshops, demonstraties en open dagen, maar ook individuele begeleiding voor veehouders.

Boer tot Bord strategie

Het project ondersteunt de EU Van Boer tot Bord strategie door bijdrages aan het verminderen van de impact van landbouw op het milieu en het Zero Pollution Action Plan door luchtverontreiniging die de biodiversiteit bedreigt, mee aan te pakken.

Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland (VUT
Startdatum 01/09/2023
Einddatum: 31/08/2026

Klik hier voor meer informatie op de projectpagina.

al 50 jaar uw specialist

1973 POORTERSHAVEN OPGERICHT - 1985 MEER FOCUS OP DIERVOEDING - 2001 GMP+FSA GECERTIFICEERD
2013 UITBREIDING MET BODEMVERBETERING

50

JAAR ERVARING

3

CONTINENTEN

>10

LANDEN

>24

LEVERANCIERS

Waarmee kunnen wij u helpen?

Graag blijven wij in contact en is er de mogelijkheid om zowel telefonisch als via video call persoonlijk met ons in gesprek te gaan.

Voor assortimentsvragen, advies, prijzen, actuele voorraad of gewoon ter kennismaking neem gerust contact met ons op.

Wij nemen graag de tijd voor u.

Krijg direct adviesKrijg direct adviesén persoonlijk

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Bel +31(0)10 4365755 of mail info@poortershaven.nl

POORTERSHAVEN MINERALS
Onderdeel van Poortershaven Industriële Mineralen BV